Betöltés...
ZSPSZ udvar
Iskolánkról

Iskolánk bemutatása

A Zsámbéki Premontrei Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium 1996-ban alakult meg. Az alapításában a Premontrei Női Kanonokrend mellett részt vett a Gödöllői Premontrei Perjelség is. Az iskola kezdetben csak szakiskolaként működött, kifejezetten hátrányos helyzetű, a közoktatásból hamar kihulló, bizonytalan családi háttérrel rendelkező fiatalok számára. Az intézmény rövid időn belül bővülni kezdett, rövidesen beindult az érettségihez kötött szakközépiskolai, majd technikusi képzés is. A 2000-es évek második felétől kezdve az intézmény egyre nagyobb szerepet vállalt a munkanélküli felnőttek szakképzésében is. Az iskola az évek során – a magyar szakképzéshez hasonlóan – folyamatosan változik, fejlődik, s képzési struktúrája is az igények szerint átalakul.  

Az iskola alapítóinak célja a megfelelő képesítés megszerzésének biztosítása mellett, hogy az intézményből kikerülő szakképesítéssel rendelkező fiatalok a munkaerőpiacon elhelyezkedve értelmes, felnőtt emberhez méltó életet tudjanak élni, ne csak máról holnapra létezzenek. A cél érdekében háttérbe került az egyházi iskolákra amúgy jellemző szempont, hogy a tanulók vallásgyakorlását számon kérjék. Ezért felekezeti hovatartozás, illetve hitbeli meggyőződés nélküli tanulókat is felvesz az iskola. Ugyanakkor – nemcsak missziós célzattal – kötelező a hitoktatás, valamint a nagyobb egyházi ünnepekről szervezett iskolai keretek között is történik megemlékezés. Ennek elsődleges célja, hogy a nehéz körülmények közül érkező, gyakran elutasító magatartást tanúsító tanulókban kialakuljon a másik ember iránti tolerancia és megértés.  A példamutatás leginkább az iskolában tanító oktatók feladata.

Az iskola Zsámbék központjában helyezkedik el, négy telephelyen működik. A különböző épületek más-más szerepet töltenek be az iskolai oktatásban. Az épületek többsége tanműhellyel is rendelkezik. 

Az iskola tanulói Zsámbékról, valamint a környező településekről járnak be. 

Az iskola pedagógusainak létszáma 43 fő, akiknek egy része óraadó, vagy részmunkaidős. Az oktatói testületet közismereti oktatók, valamint szakmai oktatók alkotják.

Az iskolai képzés szerkezete:

- 5 évfolyamos technikum;

- 3 évfolyamos szakképző iskola;

- a szakmát szerzettek számára 2 éves érettségi vizsgára felkészítő képzés;

- szociális ágazati szakképző iskola 2 éves felnőttképzési jogviszony keretében 

A gyakorlati szakképzés során szorosan együttműködünk az iskola fenntartója, valamint a helyi, zsámbéki cégek által létrehozott Premontrei Ágazati Képzőközponttal, ahol a diákok a munkavégzéshez szükséges gyakorlati tapasztalatot valós ipari környezetben szerzik meg. A duális szakmai képzés lehetőséget biztosít korszerű, átfogó tudás megszerzésére úgy, hogy a tanulók munkavégzésükért jelentős összegű munkabérben részesülnek