Betöltés...
ZSPSZ udvar
A vallásos nevelésről

Hitélet

Iskolánk, bár szerzetesi fenntartású római katolikus intézmény, felekezeti hovatartozás nélkül vesz fel tanulókat. A vallási értékek elfogadását és az egyházi előírások befogadását azonban elvárja a nem megkeresztelt és nem katolikus tanulóktól is, amelynek része a templomi szertartásokon való részvétel. 

Iskolánkban heti két óra hittanóra kerül megtartásra, de ezenkívül egyéni megbeszélés alapján tanításon kívüli szentségi katekézisre is van lehetőség. Hálásak vagyunk a Gondviselésnek, hogy felnőtt hitükről tanúságot téve minden évben több tanulónk keresztelkedik meg, lesz elsőáldozó illetve részesül a bérmálás szentségben. Többük számára mi vagyunk az első találkozás a hittel és az Egyházzal, ezért nagyon komolyan veszünk missziós feladatunkat.

Ezenkívül lehetőség van hittan tantárgyból középszinten érettségi vizsga letételére is, amelyre külön felkészítést biztosítunk.

Iskolánk szorosan együttműködik a Zsámbéki Keresztelő Szent János Egyházközséggel, amely premontrei plébánia. Tanulóink számára minden csütörtök reggel 7.30-kor van szentmise, amelyen osztályok szerinti bontásban vesznek részt. A tanévet Veni Sancte-val kezdjük és Te Deum-mal fejezzük be, ezen kívül végzőseink a szalagavató és a ballagás előtt külön szentmisén kapnak lelki útravalót és áldást Holnapy Dénes Márton premontrei plébános atyától az előttük álló kihívásokhoz.

Természetesen megünnepeljük az egyházi év jeles alkalmait is. Adventben gyertyagyújtáson veszünk részt, a Karácsony előtti utolsó tanítási napon pedig misztériumjátékot adunk elő. Hamvazószerdán közös hamvazkodással készülünk a Nagyböjtre, és Keresztutat is járunk. Októberben bekapcsolódunk az Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért imaláncba, Halottak Napja környékén pedig temetőlátogatást végzünk. 

Tanulóink aktívan besegítenek a Premontrei Nővérek karitatív tevékenységébe is, amely egyben a megélt kereszténység tanúságtétele is. Rendszeresen osztanak étel hétvégén a rászorulóknak, segítenek a Napköziben vagy pedig a Magyar Élelmiszerbank szervezésében önkéntesként gyűjtenek élelmet a hátrányos helyzetű családok és emberek számára.