Betöltés...
Szent Norbert KAritatív Alapaítvány
Támogatás

SZENT NORBERT KARITATÍV ALAPÍTVÁNY

Az Alapítvány hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok részére, megelőzésen alapuló komplex szabadidős, reszocializációs, képességfejlesztő és felzárkóztató szolgáltatási rendszert működtet információk és ismeretanyagok átadásával, annak érdekében, hogy a fiatalok mintákat kapjanak, és életesélyeik növekedjenek.
Célkitűzésünk, hogy a hátrányos helyzetben lévő gyermek és ifjúsági korosztály sajátítsa el a társadalomban való boldogulásuk alapelveit, a szocializációhoz szükséges viselkedési normákat, a közéleti, családi és társas kapcsolatok megfelelő működésének alapjait.

A rend nővéreivel és segítőivel a gyerekek megérthetik a közös beszélgetések, ima és játékok keretében, mit is jelent a világegyházhoz való tartozás. Sokat tanulnak az elfogadásról, a másoknak való segítéséről is. Hiszen nagyon különböző gyerekek kerülnek kapcsolatba egymással egy-egy projektben, a táborokban. Van, aki alig kapott hitbeli nevelést, más rendszeresen ministrál, van, aki rendezett családból érkezett, más csonka családból, rossz családi körülmények között él vagy gyermekotthonból jön. 

Azon szociális körülmények, melyek körülvesznek bennünket, nem mindenki számára olyan természetesek. Itt gyermekeink jobb emberek és jobb keresztények lesznek, ha megtanulják a szolidaritás érzését, az együttműködés képességét, megismerik egymás életét. A délelőtti beszélgetések, foglalkozások és a délutáni játékos programok azt szolgálják, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, közben pedig gyarapodjanak ismeretekben és tapasztalatokban. A gyerekek pozitív élményeik során kapnak megerősítést az egészséges életmód (testi, lelki) fontosságáról, kapnak mintát annak gyakorlásáról, lehetőségeiről.

Az alapítvány alapadatai: 

Neve: SZENT NORBERT KARITATÍV ALAPÍTVÁNY

Székhelye: 2072 Zsámbék, Petőfi Sándor utca 13.

Adószáma: 18660465-1-13

Bankszámlaszám: 10702143-68907062-51100005 

A felajánlott összegeket a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok tanítás utáni foglalkoztatására, étkeztetésére, táboroztatására, képesség- és önismeret fejlesztésére, szabadidejük tartalmas eltöltésére, és a hátrányos helyzetű családok megsegítésére használjuk fel.

 

Köszönjük támogatóink segítségét.


Az alapítvány kuratóriuma


Forrás